Reklamacje

Produkty oferowane w sklepie www.babcia-ewa.pl wytwarzane są przez właściciela portalu „a-DAMI” Ewa Grażyna Zielińska, który jest jednocześnie ich producentem.

Najwyższy poziom satysfakcji Klienta to nadrzędny cel prowadzonej przez firmę działalności. Znajduje on swoje odbicie zarówno w ogromnej dbałości o wysoką jakość dostarczanych produktów, jak również w wysokiej kulturze obsługi Klientów.

Tryb postępowania reklamacyjnego.
1. Wszelkie reklamacje, w tym:

  • z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży,
  • z tytułu zastrzeżeń co do jakości Produktu,
  • z tytułu świadczonej Usługi elektronicznej,
  • innych, związanych z prowadzonym portalem www.babcia-ewa.pl

można składać:

  • pisemnie – na adres: 78-449 Borne Sulinowo ul.M.Reja 5b/3
  • mailowo – na adres: biuro@babcia-ewa.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Uwaga – ważne:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela, nie dotyczy to wad ukrytych towaru.

Szczegółowe informacje na temat trybu postępowania reklamacyjnego znajdziesz w naszym regulaminie

przejdź do regulaminu