Prawo odstąpienia od umowy

Klientom, którzy dokonali zakupu towaru za pośrednictwem sklepu www.babcia-ewa.pl przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty jego dostawy.

Sprawdź poniżej warunki skorzystania z tego prawa oraz sytuacje wykluczające taką możliwość.

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Wszelkie koszty związane ze zwrotem produktu ponosi Konsument.
  Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
  „a-Dami” Ewa Grażyna Zielińska
  ul. Mikołaja Reja 5b/3
  78-449 Borne Sulinowo
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@babcia-ewa.pl
 2. Więcej szczegółów na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdziesz:
  • w naszym regulaminie – przejdź do regulaminu
  • w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” – Dziennik Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827
  • procedura zwrotu – odesłania towaru – przejdź do zakładki: „Zwrot towaru”Uwaga: Utrata prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług już rozpoczętego, za zgodą i po akceptacji konsumenta,
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.